Spouwmuurisolatie

  • 60 jaar ervaring in Spouwmuurisolatie
  • Ontvang bij ons een subsidie van € 5/m2
  • Isolatie met minerale wol (vlokken)
  • Uw investering is in gemiddeld 5 jaar terugbetaald

Thermische isolatie

Dankzij de specifieke eigenschappen van glaswol kan probleemloos de volledige spouw opgevuld worden, zonder enig vochtrisico en wordt de beschikbare ruimte optimaal benut met isolatie.

Bovendien is de na-isolatie van de spouwmuur uitermate stabiel waardoor de goede thermische isolatie door de jaren heen perfect behouden blijft.

Akoestische prestaties

Glaswol kent zeer gunstige geluidsabsorberende eigenschappen en draagt daardoor dus merkbaar bij aan het akoestisch isoleren van uw buiten- of binnengevels.

Lichte holle binnenwanden (bijvoorbeeld holle gipskarton-wanden) die alle geluid doorlaten, dempen de geluiden merkbaar na het vullen met glaswol.

Kwaliteitsgarantie

Een spouwmuur is een delicaat bouwonderdeel. Vooraleer de isolatiewerken aangevangen worden, wordt het gebouw door een gecertificeerde inspecteur beoordeeld op zijn hygrothermisch gedrag.

Indien het gebouw geschikt is voor na-isolatie worden deze werken door gecertificeerde uitvoerders gerealiseerd.

spouwmuurisolatie_02

Subsidie én besparing

Indien de spouwmuur voldoet aan de eisen omschreven in de technische specificatie STS71-1, kan U €5 per m² subsidie ontvangen. Bv. voor een geveloppervlakte (excl. ramen) van 100m² ontvangt U €500 subsidies. De subsidie dient U aan te vragen bij de netbeheerder.

Bovendien bespaart U op energiekosten. Hoe beter de gebouwschil geïsoleerd is, hoe minder energie U verbruikt om het gebouw te verwarmen. De gemiddelde terugverdientijd bedraagt 5 jaar. Bereken zelf uw terugverdientijd voor na-isoleren van een bestaande spouwmuur op www.energiesparen.be .

"Reeds 60 jaar ervaring in na-isolatie van spouwmuren"

Van aanvraag tot uitvoering

1. Afspraak maken
2. Gekwalificeerde inspecteur komt langs
3. Hij zal enkele gaten boren, per gevel, en kijken naar de spouw (zal deze gaten ook terug opvullen)
4. Aan de hand van die gegevens en de algemene zichtbare toestand van de gevels zal hij een ‘inspectieverslag’ invullen
5. Hij zal op dat moment ook weten of er kan na-geisoleerd worden en of men in aanmerking kan komen voor subsidies bij Fluvius (link naar www.fluvius.be)
6. Met het inspectieverslag en de foto’s maken we een offerte op maat en mailen deze naar de jou
7. Na akkoord, uitvoering