Spouwmuurisolatie

  • Meer dan 60 jaar ervaring in na-isolatie van spouwmuren
  • Verhoogde subsidie: 6 à 8 euro/m² (www.mijnverbouwpremie.be)
  • Isoleren met vlokken minerale wol
  • Uw investering gemiddeld in 3 tot 5 jaar terugverdiend
  • Momenteel enkel uitvoeringen regio noord Antwerpen

Thermische isolatie

Dankzij de specifieke eigenschappen van glaswol kan probleemloos de volledige spouw opgevuld worden, zonder enig vochtrisico en wordt de beschikbare ruimte optimaal benut met isolatie.

Bovendien is de na-isolatie van de spouwmuur uitermate stabiel waardoor de goede thermische isolatie door de jaren heen perfect behouden blijft.

Akoestische prestaties

Glaswol kent zeer gunstige geluidsabsorberende eigenschappen en draagt daardoor dus merkbaar bij aan het akoestisch isoleren van uw buiten- of binnengevels.

Lichte holle binnenwanden (bijvoorbeeld holle gipskarton-wanden) die alle geluid doorlaten, dempen de geluiden merkbaar na het vullen met glaswol.

Kwaliteitsgarantie

Een spouwmuur is een delicaat bouwonderdeel. Vooraleer de isolatiewerken aangevangen worden, wordt het gebouw door een gecertificeerde inspecteur beoordeeld op zijn hygrothermisch gedrag.

Indien het gebouw geschikt is voor na-isolatie worden deze werken door gecertificeerde uitvoerders gerealiseerd.

spouwmuurisolatie_02

Subsidie én besparing

Indien de spouwmuur voldoet aan de eisen omschreven in de technische specificatie STS71-1, kan U een subsidie ontvangen voor een woning ouder dan 15 jaar. Deze subsidie varieert in omvang naar gelang uw inkomenscategorie, startend van een maximum van 35% van uw factuur tot een maximum van 50% van uw factuur, geplafonneerd met een maximumbedrag per categorie. Deze subsidie dient u aan te vragen bij de overheid op mijnverbouwpremie.be. Voorafgaand kan u het premiebedrag reeds laten berekenen via de handige simulator op de website.

Bovendien bespaart U op energiekosten. Hoe beter de gebouwschil geïsoleerd is, hoe minder energie U verbruikt om het gebouw te verwarmen. De gemiddelde terugverdientijd bedraagt 3 à 5 jaar.

"Reeds 60 jaar ervaring in na-isolatie van spouwmuren"

Van aanvraag tot uitvoering - een stappenplan

1. Maak uw afspraak via het contactformulier
2. De gecertificeerde inspecteur komt bij u ter plaatse
3. De inspecteur boort per gevel enkele gaten en evalueert de spouw
4. De inspecteur maakt een inspectieverslag op over de zichtbare toestand van de gevels en spouw
5. De inspecteur bepaalt of het na-isoleren van de spouwmuur in aanmerking kan komen voor subsidies van de netbeheerder
6. Aan de hand van het inspectieverslag en foto's wordt een offerte op maat gemaakt en bezorgd per mail
7. Na schriftelijk akkoord van de offerte, wordt de uitvoering ingepland.
8. Na uitvoering van de werken kan u de subsidie aanvragen op mijnverbouwpremie.be